Plan lekcji w gimnazjum

Klasa IIIa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

fizyka

w-f

fizyka

z. art.

matem.

2.

matem

matem.

j. polski

w-f

j. ang.

3.

j. ang.

religia

matem.

matem.

fizyka

4.

j. polski

historia

w-f

j. polski

j. polski

5.

chemia

geografia

j. ang.

chemia

biologia

6.

biologia

j. polski

historia

geogr.

w-f

7.

j. niem.

 

edb

religia

z. z wych.

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

Klasa IIIb

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

geogr.

w-f

j. polski

j. polski

j. ang.

2.

fizyka

historia

fizyka

w-f

matem.

3.

matem.

matem.

chemia

biologia

historia

4.

chemia

biologia

w-f

matem.

fizyka

5.

j. ang

j. polski

matem.

geogr.

j. polski

6.

j. polski

z.art.

j. ang.

religia

w-f

7.

edb

j. niem.

religia

 

z. z wych.

8.

 

 

 

 

 

9.