Poniedzia³ek

godziny

II a

II b

III a

III b

III c

7.30 - 8.15

 

religia 1

 

matematyka 2

wdΏwr 7

8.20 – 9.05

matematyka 8

fizyka 3

w-f

w- f

religia 1

9.15 – 10.00

w – f

j. polski 6

j. angielski 1

fizyka 3

matematyka 8

10.10 – 10.55

religia 6

geografia 8

matematyka 11

j. angielski 1

fizyka 3

11.05 – 11.50

historia 1

matematyka 3

j. polski 2

z. wych 6

geografia 8

12.10-12.55

j. polski 6

j. angielski 8

historia 1

edb 11

j. polski 2

13.15-14.00

fizyka 3

chemia 7

z. artyst. 33

j. polski 2

edb 11

14.00 – 14.50

chemia 7

 

zaj. z wych. 2

 

 

 

Wtorek

godziny

II a

II b

III a

III b

III c

7.30 - 8.15

 

w – f

 

j. polski 2

w – f

8.20 – 9.05

w – f

historia 1

j. polski 2

chemia 7

matematyka 8

9.15 – 10.00

j. angielski 2

wos 1

w – f

W – f

j. polski 3

10.10 – 10.55

j. niemiecki 7

matematyka 8

historia 1

matematyka 2

biologia 3

11.05 – 11.50

matematyka 8

j. polski 6

matematyka 3

historia 1

j. angielski 2

12.10-12.55

j. polski 6

j. niemiecki 2

biologia 7

fizyka 3

historia 1

13.15-14.00

wos 1

 

fizyka 3

geografia 8

z. art. 33

14.00 – 14.50

 

 

religia 2

 

 

 

Œroda

godziny

II a

II b

III a

III b

III c

7.30 - 8.15

informatyka gr. 1  11

 

j. angielski 1

 

 

8.20 – 9.05

religia 7

matematyka 2

matematyka 3

j. angielski 6

geografia 8

9.15 – 10.00

j. angielski 1

j. niemiecki 11

w – f

w – f

j. polski 7

10.10 – 10.55

matematyka 1

w – f

j. polski 2

matematyka 3

w – f

11.05 – 11.50

w – f

chemia 7

geografia 8

biologia 2

matematyka 1

12.10-12.55

historia 1

z. art. 6

chemia 7

j. polski 2

fizyka 3

13.15-14.00

j. polski 6

fizyka 3

edb 2

historia 1

religia 8

14.00 – 14.50

informatyka gr. 2   11

j. polski 6

 

religia 8

z. z wych. 3

 


 

Czwartek

godziny

II a

II b

III a

III b

III c

7.30 - 8.15

chemia 7

 

matematyka 2

 

 

8.20 – 9.05

j. polski 6

matematyka 8

wdΏwr 7

matematyka 2

j. angielski 1

9.15 – 10.00

j. angielski 1

j. polski 6

fizyka 3

z. art. 7

matematyka 8

10.10 – 10.55

matematyka 8

j. angielski 1

j. polski 2

j. niemiecki 3

historia 6

11.05 – 11.50

w – f

historia 1

biologia 3

j. polski 2

j. niemiecki 7

12.10-12.55

j. niemiecki 7

geografia 8

religia 31

biologia 3

j. polski 2

13.15-14.00

 

w – f

 

religia 2

w - f

14.00 – 14.50

 

informatyka

 gr. 2

 

 

 

 

PiΉtek

godziny

II a

II b

III a

III b

III c

7.30 - 8.15

fizyka 3

informatyka gr. 1

 

 

 

8.20 – 9.05

j. polski 6

j. angielski 1

geografia 8

wdΏwr 24

matematyka 2

9.15 – 10.00

geografia 8

j. polski 6

j. niemiecki 2

j. angielski 1

chemia 7

10.10 – 10.55

biologia 3

w – f

j. angielski 1

matematyka 2

w  – f

11.05 – 11.50

z. z wych. 1

biologia 31

matematyka 3

j. polsi 15

j. angielski 2

12.10-12.55

z. art. 33

religia 1

j. polski 2

geografia 8

biologia 3

13.15-14.00

 

 

w - f

w - f

j. polski 2

14.00 – 14.50