NISKA EMISJA W NASZEJ OKOLICYW tym roku szkolnym grupa projektowa z klasy II a pracuje nad kolejnymi etapami projektu WEŹ ODDECH realizowanego we współpracy z CEO. Tym razem będzie to projekt informacyjny oraz rzeczniczy. Obecnie zbliżamy się do sfinalizowania części informacyjnej. W ramach projektu informacyjnego na stronie szkoły zamieściliśmy ankietę diagnozującą wiedzę i stopień świadomości uczniów, rodziców i rodzin uczniów dotyczącą niskiej emisji w naszej okolicy. Po wyłonieniu liczby ankietowanych oraz opracowaniu częstotliwości występowania różnych odpowiedzi postaramy się poświęcić więcej czasu właśnie tym problemom, na które wskażą wyniki ankiety. Poszerzymy wiedzę w tym zakresie, przekażemy Państwu najważniejsze informacje i zaczniemy działać! W czasie trwania projektu rzeczniczego być może uda nam się wspólnie coś zmienić. Na pewno będziemy próbować!!!! Niska emisja jest bardzo poważnym problemem we współczesnym świecie. Kontrolujmy to i cieszmy się pięknem naszej okolicy i czystością powietrza, którym oddychamy ! Dziękujemy za wszelkie wsparcie i okazane zainteresowanie.

grupa projektowa z klasy II a z koordynatorem