Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym


  24 maja br. już po raz ósmy odbył się finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym przeznaczonego dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Niedrzwica Duża. Corocznym organizatorem konkursu jest Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej oraz Referat Promocji i Rozwoju Gminy Niedrzwica Duża. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, kształtowanie postaw patriotycznych oraz przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w demokratycznych działaniach obywatelskich. Ważne jest również pobudzenie twórczego myślenia i wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Konkurs składał się z dwóch etapów: I etap - szkolny, wyłania trójkę finalistów danej szkoły, wykazujących się znajomością podstawowych zagadnień związanych
z poszczególnymi stopniami samorządu terytorialnego.
 

Etap II - finałowy, z udziałem trójek finalistów z dwóch gimnazjów z terenu Gminy Niedrzwica Duża, wymagał nie tylko znajomości ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego, powiatowego , wojewódzkiego, ale również ustawy Kodeks Wyborczy oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu. Tegoroczny konkurs oceniała komisja w składzie: Zastępca Wójta Gminy Pan Bartosz Dąbrowski, dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Nierzwicy Dużej -  Justyna Polaczek, Radny Łukasz Samolej oraz Ewa Niezgoda pracownik Urzędu Gminy.

Komisja konkursowa po dokonaniu oceny prac uczniowskich wyłoniła następującą trójkę finalistów:

I miejsce ─ Gabriela Kidaj - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej,
II miejsce –Dominik Bielecki - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej,
III miejsce –Paulina Polaczek - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej,


Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymali dyplomy a finaliści bardzo atrakcyjne nagrody.
      
Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom którzy przygotowywali uczniów do konkursu - pani Dorocie Marucha z Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej, oraz pani Magdalenie Kosidło i Celinie Małek
z Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej.

      .

W imieniu organizatorów Justyna Polaczek – dyrektor