Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

 

                    19 maja br. już po raz siódmy odbył się finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym przeznaczonego dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Niedrzwica Duża. Corocznym organizatorem konkursu jest Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej  oraz Referat Promocji i Rozwoju Gminy Niedrzwica Duża. Celem konkursu jest  rozpowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, kształtowanie postaw patriotycznych oraz przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w demokratycznych działaniach obywatelskich. Ważne jest również pobudzenie twórczego myślenia i wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów:

 

I etap - szkolny, wyłania trójkę finalistów danej szkoły, wykazujących się znajomością podstawowych zagadnień związanych z poszczególnymi stopniami samorządu terytorialnego. 

Etap II - finałowy, z udziałem trójek finalistów z trzech gimnazjów z terenu Gminy Niedrzwica Duża, wymagał nie tylko znajomości ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego, powiatowego , wojewódzkiego, ale również ustawy Kodeks Wyborczy oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu. Tegoroczny konkurs oceniała komisja w składzie: dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Nierzwicy Dużej przew. komisji -  Justyna Polaczek, Zastępca Wójta Gminy Pan Bartosz Dąbrowski, Radni - Krzysztof Jaśkowski i Łukasz Samolej oraz sołtysi: Izabela Klimkowicz i Halina Fac.

 Autorem pytań konkursowych był Pan Ryszard Golec.

Komisja konkursowa po dokonaniu oceny prac uczniowskich wyłoniła następującą trójkę finalistów:

I miejsce  ─ Dominik Bielecki - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej,
II miejsce – Justyna Bork - Gimnazjum Nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej ,
III miejsce – Agata Tokarzewska - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej,


Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymali dyplomy a finaliści bardzo atrakcyjne nagrody.
      Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom którzy przygotowywali uczniów do konkursu - pani Dorocie Marucha z Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej, pani Annie Jurzyńskiej

z Gimnazjum Nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej  oraz pani Magdalenie Kosidło i Celinie Małek z Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej.
      .

                                                               W imieniu organizatorów Justyna Polaczek – dyrektor