MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
PROJEKT

Projekt pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty       W okresie od 20.10.2014r. do 20.12.2014r., 79 uczniów klas trzecich Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej zostało objętych wsparciem w ramach projektu Lubelskiego Kuratora Oświaty pt. "Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim w 2014roku. Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków, promowanie wolontariatu".Do realizacji projektu przystąpili uczniowie klas trzecich realizujący program wychowawczy
Korona Polskiego Wychowania pod opieką opiekunów - wychowawców klas.


Uczestnicy projektu


POWRÓT
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna