MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI PATRONEM NASZEGO GIMNAZJUM


    Dlaczego zdecydowaliśmy się na wybór patrona?. Może dlatego, że każdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciałby w życiu naśladować. Potrzebujemy osób, które swoim życiem pokażą nam, że możliwe jest osiągnięcie pewnych zamierzonych celów, pomimo, że mogą się one wydawać nam trudne, czy wręcz nierealne. Takie przykłady tym bardziej są potrzebne ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie. Czas spędzony w szkole to nie tylko okres, w którym mamy zdobyć określoną wiedzę, to także czas, w którym mamy nauczyć sie dokonywać wyborów, zastanowić się jakie cele warto sobie w życiu postawić, jakimi zasadami warto się kierować. Potrzeba więc, nam mistrzów, przykładów, wzorów. I to nie tylko ludzie młodzi ich potrzebują, potrzebuje ich każdy z nas. Słowa uczą, przykłady pociągają.
    Idea nadania imienia naszej szkole dojrzewała od początku jej istnienia. Dziś nadszedł czas decyzji. Dlaczego Józef Piłsudski?. Niewiele dziś mamy znaczących postaci, które zachowały status bohatera narodowego. Niewątpliwie jedną z nich jest Józef Piłsudski. Dla wielu pokoleń Polaków był uosobieniem walki o niepodległość państwa. Niepodległość jest wartością, która nie jest dana raz na zawsze. Wymaga ciągłej troski i pielęgnowania. W ubiegłym wieku prawdziwie niepodległe państwo mieliśmy zaledwie przez ok. 30 lat.
    Józef Piłsudski był przed II wojna światową patronem szkoły podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Po wojnie komunistyczne władze usunęły go ze szkoły, gdyż symbolizował ideę prawdziwie niepodległego państwa, którego w tamtych czasach nie dane było nam mieć. Piłsudski zaznaczył swoją obecność w naszej gminie. W 1915 r. w czasie ofensywy państw centralnych, żołnierze Legionów Piłsudskiego walczyli na terenie gminy przeciwko Rosji i wielu z nich tutaj poległo. Uroczystość nadania imienia szkole ma się odbyć 18 marca 2006 roku, w imieniny Marszałka.
Złożony został wniosek do Rady Gminy o nadanie szkole imienia. Powstał też komitet fundacji sztandaru, który będzie gromadził fundusze na jego wykonanie.

Przebieg uroczystości nadania szkole imienia
Marszałka Józefa Piłsudskiego


    W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapadają w pamięć. Takim doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników było nadanie naszemu gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta długo oczekiwana przez nas ceremonia odbyła 18 marca 2006r. Uroczystości związane z poświęceniem sztandaru szkoły i nadaniem imienia rozpoczęły się spotkaniem przed szkołą, a następnie przemarszem do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej. Ksiądz proboszcz Marian Kaczmara dokonał poświęcenia sztandaru szkoły oraz tablicy pamiątkowej, znajdującej się na budynku szkoły. Podczas przemarszu i w czasie Mszy Świętej towarzyszyła nam orkiestra strażacka z Niedrzwicy Dużej.
    W części oficjalnej pani dyrektor Justyna Polaczek powitała dostojnych gości, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów. Doniosłym momentem był symboliczny akt wbijania gwoździ w drzewce sztandaru przez przedstawiciela wojewody lubelskiego, kuratora oświaty, przedstawiciela marszałka województwa lubelskiego, starostę powiatu lubelskiego, wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy, proboszcza parafii, dyrektora szkoły, przedstawicieli rady pedagogicznej, przedstawicieli Związku Piłsudczyków w Lublinie oraz przez fundatorów sztandaru.
    Zgodnie z ceremoniałem uroczystości rodzice przekazali sztandar wójtowi gminy, następnie wójt gminy dyrektorowi szkoły. Pani dyrektor dokonała prezentacji sztandaru, po czym oddała go w ręce młodzieży, która złożyła uroczyste ślubowanie. Niezwykle doniosłym momentem były przemówienia zaproszonych gości, które na wszystkich wywarły ogromne wrażenie. Była to wspaniała lekcja patriotyzmu. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło część oficjalną uroczystości, po której młodzież przedstawiła montaż słowno - muzyczny przygotowany przez panie: Aleksandrę Flis, Małgorzatę Plichtę, Danutę Kołtyś oraz pana Jana Flisa. Nad scenografią czuwała pani Katarzyna Sochan.
    Program prezentowany przez młodzież gimnazjalną był niezapomnianą lekcją historii i wychowania. Wielu słuchaczom popłynęły łzy wzruszenia. Na zakończenie wystąpił niestrudzony zespół pieśni i tańca FESTA. Zgodnie z polską gościnnością uroczystość zakończyła sie wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców naszych uczniów. Każdy z zaproszonych gości otrzymał w prezencie folder gimnazjum oraz pamiątkowy kubek z logo szkoły. Dzień nadania imienia szkole w kolejnych latach będzie obchodzony jako Święto Szkoły i Patrona.


    Kieruję słowa podziękowania do wszystkich, którzy wnieśli wkład w organizację uroczystości nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Długo czekaliśmy na tę chwilę. Przygotowywaliśmy się do niej bardzo starannie: został napisany hymn szkoły przez panią Agnieszkę Kaczorowską-Żydek, uczniowie opracowali kroniki z życia patrona, w pracowniach pojawiły się okolicznościowe gazetki.
    Dziękuję Wam droga młodzieży za ogromne zaangażowanie w przygotowanie szkoły, dekoracji oraz oprawę uroczystości. Dziękuję nauczycielom za bardzo duży wkład pracy, rodzicom za przygotowanie części kulinarnej, za pomoc przy dekoracji szkoły, jak też za pomoc w poszukiwaniu sponsorów. Dziękuję wszystkim pracownikom gimnazjum i szkoły podstawowej za pomoc oraz zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Dziękuję księdzu proboszczowi za poświęcenie sztandaru szkoły oraz za sprawowaną eucharystię w intencji całej społeczności szkolnej, orkiestrze strażackiej za oprawę muzyczną, wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zakupu sztandaru szkoły, jak też organizacji uroczystości. Dziękuję przedstawicielom Związku Piłsudczyków w Lublinie za wspaniałą lekcję historii. Obecność Panów była dla młodzieży gimnazjalnej porównywalna do spotkania z samym Piłsudskim. Dzień ten był niezwykły, dostarczył wszy stkim wielu wzruszeń i stał się momentem przełomowym w historii naszej szkoły.

dyrektor Justyna Polaczek
Spotkanie przed szkołą i przemarsz do kościoła


Msza święta z poświęceniem sztandaruPowrót z kościoła i złożenie kwiatów przed pomnikiem Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty


Powitanie gości i przedstawienie historii gimnazjum


Tradycyjne wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru
Przekazanie sztandaru przez wójta gminy Ryszarda Mirosława pani dyrektor Justynie Polaczek


Ślubowanie młodzieży na sztandar


Przemówienia gości


Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież gimnazjum


Występ zespołu Festa - zakończenie części artystycznej
Zdjęcia - Ewa i Adam SudółowieWszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna