MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ROCZNY PLAN

Plan Pracy Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Niedrzwicy Dużej na rok szkolny 2016/2017

uchwalony podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2016r.


Plan został opracowany na podstawie:
  1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.
  2. Planu nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.
  3. Koncepcji pracy Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej.
  4. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.
Cele do zrezalizowania:
  1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.
  2. Przygotowanie młodzieży do egzaminu gimnazjalnego oraz dalszych etapów edukacyjnych.
  3. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami z terenu Gminy Niedrzwica Duża.

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 czytaj więcej...

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna