MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ABSOLWENCI

Absolwenci gimnazjum

    Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej powstało w 1999 roku. Uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i byli zarazem pierwszym rocznikiem jaki zaczał uczęszczać do gimnazjum. Szkołę ukończyli w 2002 roku.
    Funkcję dyrektora pełniła wówczas pani Barbara Słotwińska, a pierwszymi wychowawcami zostali: pani Katarzyna Sochan - klasa Ia, pan Ryszard Pelc - klasa Ib, pani Jadwiga Janczarek - klasa Ic. Przez rok funcjonował w Czółnach jeszcze jeden oddzial naszego gimnazjum. Nauczyciele dojeżdżali tam na zajęcia.
     Od 2006 roku gimnazjum nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2013 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Celina Małek
  Klasa IIIb - wych. p Małgorzata Kuna,
  Klasa IIIc - wych. p. Monika Maciejka

2012 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Magdalena Kosidło
  Klasa IIIb - wych. p Jarosław Zaborski,
  Klasa IIIc - wych. p. Jadwiga Janczarek,
  Klasa IIId - wych. p. Aleksandra Flis

2011 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Katarzyna Sochan
  Klasa IIIb - wych. p Katarzyna Bartnik,
  Klasa IIIc - wych. p. Jan Flis,
  Klasa IIId - wych. p. Agnieszka Sidor

2010 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Monika Maciejka
  Klasa IIIb - wych. p Celina Małek,
  Klasa IIIc - wych. p. Małgorzata Kuna,
2009 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Aleksandra Flis
  Klasa IIIb - wych. p Jadwiga Janczarek,
  Klasa IIIc - wych. p. Monika Wiechnik,
  Klasa IIId - wych. p. Jarosław Zaborski

2008 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Jan Flis
  Klasa IIIb - wych. p Magdalena Kosidło,
  Klasa IIIc - wych. p. Agnieszka Kaczorowska-Żydek,
  Klasa IIId - wych. p. Bartosz Krupa

2007 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Katarzyna Bartnik
  Klasa IIIb - wych. - w klasie I p. Agnieszka Kaczorowska-Żydek,
                                          w klasie II i III - p. Anna Malarczyk


  Klasa IIIc - wych. - w klasie I p. Monika Maciejka,
                                          w klasie II i III - p. Elżbieta Węgorek


  Klasa IIId - wych. p. Bartosz Krupa

2006 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Agnieszka Sidor
  Klasa IIIb - wych. - w klasie I i II - p. Elżbieta Węgorek,
                                          w klasie III - p. Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska


  Klasa IIIc - wych. p. Aleksandra Flis
  Klasa IIId - wych. p. Jadwiga Janczarek

2005 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Anna Stachyra
  Klasa IIIb - wych. p. Jan Flis
  Klasa IIIc - wych. - w klasie I - p. Katarzyna Sochan,
                                          w klasie II i III - p. Krzysztof Kłos


  Klasa IIId - wych. p. Monika Wiechnik

2004 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Bartosz Krupa
  Klasa IIIb - wych. p. Małgorzata Plichta
  Klasa IIIc - wych. p. Agnieszka Kaczorowska-Żydek
  Klasa IIId - wych. p. Justyna Polaczek

2003 rok

  Klasa IIIa - w klasie I - wych p. Elżbieta-Karczyńska Mierzyńska,                                                                        w klasie II i III p. Elżbieta Węgorek
  Klasa IIIb - wych. p. Aleksandra Flis
  Klasa IIIc - wych. p. Jarosław Zaborski
  Klasa IIId - wych. - w kl. I i II oraz pierwsze półrocze III - p. Agnieszka Sidor                                           drugie półrocze kl. III - p. Krzysztof Kłos


2002 rok

  Klasa IIIa - wych. p. Katarzyna Sochan
  Klasa IIIb - wych. p. Ryszard Pelc
  Klasa IIIc - wych. p. Jadwiga Janczarek
NASZ PATRON


      Józef Piłsudski    patronem naszej szkoły.
czytaj dalej...

---> HYMN SZKOŁY...
BIP
OGŁOSZENIA
LICZNIK ODWIEDZIN
Od 1 marca 2006 roku ilość odwiedzin naszej strony wynosi:

Gimbaza
WYDANIA SPECJALNE
TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
KĄCIK JĘZYKA NIEMIECKIEGO
KĄCIK MATEMATYCZNY
KĄCIK FIZYCZNY
KĄCIK INFORMATYCZNY
KĄCIK BIOLOGICZNY
OSIĄGNIĘCIA I AKCJE


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna