MENU
WYDARZENIA ARCHIWUM
EDUKACJA
KALENDARZ
ROZKŁAD DZWONKÓW


Rozkład dzwonków

LEKCJE             PRZERWY

1.    7.30 - 8.15         8.15 - 8.20
2.    8.20 - 9.05         9.05 - 9.15
3.   9.15 - 10.00        10.00 - 10.10
4.   10.10 - 10.55       10.55 - 11.05
5.   11.05 - 11.50       11.50 - 12.10
6.   12.10 - 12.55       12.55 - 13.15
7.   13.15 - 14.00       14.00 - 14.05
8.   14.05 - 14.50       14.50 - 14.55
9.   14.55 - 15.40       15.40 - 15.45
10.   15.45 - 16.30       16.30 - 16.35
11.   16.35 - 17.20       17.20 - 17.25


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna