MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
PROGRAMY I PROJEKTY

Programy i projekty


Polskie drogi ku wolności

Głównym celem projektu jest rozbudzenie wśród mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża zainteresowania tradycją narodową i wspólnego obchodzenia świąt narodowych - szczególnie Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące zadania związane bezpośrednio z pobudzaniem świadomości narodowej i obchodami święta Odzyskania Niepodległości:
1) wyjazd edukacyjny dla mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego zaangażowani zostaną w przygotowanie Wieczornicy Patriotycznej dla mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża,
2) organizacja Wieczornicy Patriotycznej - inscenizacji określającej polskie drogi do wolności. Uroczystość umożliwi wspólne świętowanie Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez różne pokolenia mieszkańców gminy Niedrzwica Duża. Realizacja tego typu przedsięwzięcia pozwala czerpać dumę z przynależności do tego narodu.

Zadanie realizowane będzie we ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych.

1. Wolontariat sposobem na zmiany - budowanie sieci.

2. Śpiewająca Polska

3. Program Insta.Ling dla szkół

4. Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkanców Lubelszczyzny

5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim.

6. Nasz Świat

7. Palenie jest słabe

8. Insta.Ling - skuteczna nauka słówek

9. Projekt polsko - ukraińska - grywalizacja 11.Grupa 12 uczniów oraz 6 nauczycieli naszej szkoły przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego "Korona Polskiego Wychowania - program edukacji obywatelskiej młodzieży" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.  (ul. Jezuicka 4/9 20-113, Lublin)
NASZ PATRON


      Józef Piłsudski    patronem naszej szkoły.
czytaj dalej...

---> HYMN SZKOŁY...
BIP
OGŁOSZENIA
LICZNIK ODWIEDZIN
Od 1 marca 2006 roku ilość odwiedzin naszej strony wynosi:

Gimbaza
WYDANIA SPECJALNE
TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
KĄCIK JĘZYKA NIEMIECKIEGO
KĄCIK MATEMATYCZNY
KĄCIK FIZYCZNY
KĄCIK INFORMATYCZNY
KĄCIK BIOLOGICZNY
OSIĄGNIĘCIA I AKCJE


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna