MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KLASOWI ŁĄCZNICY

Klasowi łącznicy na rok szkolny 2016-2017

Ia - Jakub Paleolog
Ib - Patrycja Baum
IIa - Weronika Staszczak
IIb - Adrian Słotwiński
IIc - Martyna Boruch
IIIa - Gabriela Kidaj
IIIb - Sandra Pilecka
IIIc - Aleksandra Łepek

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna