MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
REGULAMINY


REGULAMIN

wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej

czytaj więcej...Regulamin biblioteki szkolnej

  1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
  2. Biblioteka otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego w korytarzu.
  3. Czytelnik wypożycza książki osobiście.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni.
  5. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę (przedłużyć czas zwrotu książki).
  6. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
  7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
  8. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  9. W obrębie biblioteki obowiązuje cisza oraz zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
  10. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna