MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
CZYTELNICTWO

STATYSTYKA CZYTELNICTWA
za I semestr w r. szk. 2016/2017
Średnia wypożyczeń w szkole - 3,2
Najwyższa średnia - kl. IIIc - 3,9
Najniższa średnia - kl. Ia - 2,1


Najlepsi czytelnicy:
Kl. Ib - Weronika Welc
Kl. IIb - Natalia Kurowska, Bartłomiej Wertel
Kl. IIc - Natalia Kaczmarska
Kl. IIIa - Gabriela Kidaj, Agnieszka Pietras, Paulina Polaczek
Kl. III b - Katarzyna Bartoszcze, Joanna Boruch, Natalia Majewska, Patrycja Piekarczyk
Kl. IIIc - Bartłomiej Pyc, Kacper Wójcik


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna