MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc dla każdego, dla dużego i małego

      W ramach realizacji projektu edukacyjnego zatytułowanego "Pierwsza pomoc dla każdego, dla dużego i małego" , grupa projektowa w składzie Jarosław Wnuk, Damian Antoń, Paweł Fryc, Miłosz Paluch, Łukasz Stanikowski i Szymon Trocha pod opieką Pani Jadwigi Janczarek przygotowała i przedstawiła pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

      Realizatorzy projektu przygotowali trzy stanowiska :
1. Prezentacja ułożenia poszkodowanego, resuscytacja: masaż serca, sztuczne oddychanie, przenoszenie rannych.
2. Postępowanie przy złamaniach i zwichnięciach, omdlenia, postępowanie z chorym na padaczkę.
3. Opatrywanie ran, postępowanie przy oparzeniach i odmrożeniach, wyposażenie apteczki, wzywanie pomocy.

      Pokaz został zaprezentowany dla uczniów klas pierwszych. Cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Zadawano dużo pytań i własnoręcznie próbowano wykonać różne zabiegi. Uczniowie realizujący ten projekt mają nadzieję, że pokaz pozwoli młodzieży odpowiednio się zachować w razie nagłego wypadku i udzielić pierwszej pomocy potrzebującym.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna