MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
AKCJA CHARYTATYWNA

Akcja charytatywna

      W grudniu i styczniu uczniowie naszego gimnazjum realizowali projekt przygotowany przez UNICEF-Polska pt. "Wszystkie kolory świata". W ramach tego przedsięwzięcia członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uszyli lalki, dzięki którym zakupione szczepionki pozwolą ratować życie dzieci z Sierra Leone.
     Prezentacja lalek nastąpiła podczas zebrania z rodzicami w dniu 26 stycznia. Pedagog szkolny p. Dorota Rusek przybliżyła ideę akcji oraz przedstawiła film przygotowany przez UNICEF. Zachęcała rodziców do czynnego udziału w przedsięwzięciu. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży zostały wpłacone na specjalne konto UNICEF-Polska.
     Przygotowane lalki są symbolem pomocy, jakiej młodzież chce udzielić swoim rówieśnikom w innych krajach. Akcja spotkała się z dużym aplauzem.

Wolontariuszki:
Karolina Rusek
Martyna Bartnik
Kinga Frąk
Aleksandra Mróz
Paulina Gołaś.
Koordynator projektu - opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza p. Dorota Rusek


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna