MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
SWIĘTO SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY

     "Umarłych wieczność dotąd trwa,
     dokąd pamięcią się im płaci"


        Wisława Szymborska

      21 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej odbyły się uroczystości, związane ze Świętem Szkół. Uczniowie i odpowiedzialni za to przedsięwzięcie nauczyciele włożyli mnóstwo pracy w przygotowania do uroczystości, którą zgodnie z tradycją rozpoczęła Msza Święta w miejscowym Kościele Parafialnym. We mszy uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcje, nauczyciele oraz uczniowie obydwu szkół. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu zacnych gości m.in. Wójt Gminy Adam Kuna, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Zygo Edmund Krawczyk- Prezes Związku Oficerów Rezerwy koło w Lublinie im. gen. Mieczysława Smorawińskiego,Koło Kombatantów z Niedrzwicy Dużej Rodzina Pana Kazimierza Stanisława Barana, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz inni przyjaciele szkoły. Po mszy św. nastąpił szczególny moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na Pomniku Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty poświęconej Panu Stanisławowi Kazimierzowi Baranowi, który poległ 11 marca 1945 r. podczas ciężkich walk o wyzwolenie Kołobrzegu.
      Uroczysta akademia odbyła się w sali gimnastycznej budynku szkoły. Część oficjalną rozpoczął Pan Andrzej Pastuszak - dyrektor Szkoły Podstawowej, który powitał zebranych gości, następnie Pani Justyna Polaczek dyrektor Gimnazjum Nr 1 w swoim przemówieniu podkreśliła rangę tego święta. Jednym z pierwszych i najważniejszych momentów akademii było wystąpienie p. Stanisława Przecha, - inicjatora przedsięwzięcia zamieszczenia tablicy pamiątkowej, który przytoczył krótki życiorys - Stanisława Kazimierza Barana, który walcząc za ojczyznę poległ w bitwie pod Kołobrzegiem.
      Po części oficjalnej odbył się montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów obu szkół, uświetniony tematycznym występem chórów SP oraz Gimnazjum. Ponadto została przedstawiona piękna prezentacja multimedialna na temat patriotyzmu, którą wszyscy goście śledzili z zapartym tchem. Na zakończenie uroczystości odbył się profesjonalny pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu dwóch par ze szkoły podstawowej. Uczniowie ci zaprezentowali nadzwyczajne umiejętności taneczne, które wywarły na publiczności olbrzymie wrażenie. Należy wspomnieć, że pary te reprezentują szkołę na różnego rodzaju turniejach tańca. Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim i zaprezentowano zwycięzców.
Na tym zakończono uroczystości.Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna