MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
GOŚCIE Z USA

Goście ze Stanów Zjednoczonych

     W dniu 05.01.2012 w sali gimnastycznej niedrzwickiego gimnazjum miało miejsce niezwykłe spotkanie: przybyli do nas dwaj goście ze Stanów Zjednoczonych: pan Boyd Marsing i Rex Roberts. Panowie przyjechali do Polski na tyle dawno, by świetnie rozumieć skomplikowaną polszczyznę (p. Rex Roberts - w kraju od listopada 2011!), a nawet biegle posługiwać się nią w bieżącej komunikacji z młodzieżą (p. Boyd Marsing nauczył się naszej mowy w ciągu roku!!). W razie wątpliwości pomocą służył tłumacz, pan Andrzej Boguta, dzięki któremu nawiązaliśmy kontakt z amerykańskimi studentami.
      Spotkanie rozpoczęło się prezentacją dotyczącą kultury USA, upodobań mieszkańców tego państwa, a następnie pan Marsing bardzo zabawnie komentował dziwne, a nawet szokujące dla obcokrajowca sytuacje, zjawiska, zachowania czy potrawy Polaków (deklarował na przykład, że nigdy nie skosztuje zimnych nóżek czy kaszanki ). Ciekawostkę stanowił fakt, że obaj studenci są Mormonami obecnie przebywającymi w naszej ojczyźnie na misjach. Prezentacja oraz przyniesione przez gości zdjęcia stały się pretekstem do dalszej rozmowy: uczniowie zadawali pytania dotyczące sławnych osób, rodziny i sympatii pana Boyda oraz ? upolowanego przez niego z łuku (!) jelenia.
      Dzwonek na przerwę nie zakończył dyskusji - sporo osób pragnęło osobiście dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów. Dodać należy, że wymiana wrażeń (i informacji - zależnie od tego, co kto zrozumiał z "amerykańskiego angielskiego" pana Marsinga) trwała jeszcze długo.

      Pragniemy serdecznie podziękować naszym gościom i panu Andrzejowi Bogucie za tę wspaniałą, interaktywną lekcję. Zapraszamy ponownie!Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna