MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
APEL PROFILAKTYCZNY

Apel profilaktyczny "To nie zawsze dodaje skrzydeł"

      W dniu 13 grudnia 2011r. w naszym gimnazjum odbył się apel profilaktyczny pod znamiennym tytułem "To nie zawsze dodaje skrzydeł". Gośćmi apelu byli uczniowie klas VI Szkół Podstawowych z Czółen, Marianki, Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej wraz z wychowawcami.
Głównym celem apelu było przedstawienie negatywnych skutków spożywania przez dzieci i młodzież tzw. napojów energetyzujących. W tym celu została m. in. przedstawiona prezentacja multimedialna przygotowana przez dwie uczennice klasy III gimnazjum. Dodatkowo podczas apelu zorganizowano ciekawe gry i zabawy sportowe dla uczniów biorących udział w imprezie. Odbył się także konkurs z nagrodami na pomysłowy i przemawiający do świadomości plakat, dotyczący szkodliwości i negatywnego działania napojów energetyzujących, w którym wzięły udział grupy zaproszonych uczniów.
Na zakończenie uczniowie klas I gimnazjum przedstawili gościom spektakl teatralny o tematyce związanej z apelem, co było niezwykle wymownym akcentem uroczystości.
      Uwieńczenie imprezy stanowił poczęstunek dla uczniów, który poza żywnością obfitował w różnego rodzaju alternatywne napoje, jakimi można na co dzień zastąpić szkodliwe napoje energetyzujące.Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna