MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
CMENTARZ

Narody, ktore tracą pamięć, tracą życie

      Szacunek dla miejsc pamięci narodowej i dbałość o pomniki przeszłości, to bardzo ważne elementy wychowania patriotycznego.
      Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej opiekują się zbiorową mogiłą żołnierzy z okresu I wojny światowej usytuowaną przy stacji kolejowej w Niedrzwicy Dużej. W dniu 17 października 2011 r. uczniowie: Sebastian Bednarz, Paweł Polaczek, Jarosław Wnuk oraz Dominik Tańkowski przy wsparciu pani Celiny Małek, pana Andrzeja Tuziemskiego oraz państwa Bednarzów obsadzili to miejsce pamięci krzewami iglaków. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani Regina Grzechnik - emerytowana nauczycielka
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna