MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY

       W przeddzień imienin Patrona naszej szkoły - Marszałka Józefa Piłsudskiego - 17 marca obchodziliśmy Święto Szkoły.
      Gimnazjalna uroczystość połączona była z uroczystością patronalną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, wypadającej w tym roku w 66 rocznicę zdobycia Kołobrzegu i zaślubin z morzem dokonanego przez 7. Pułk Piechoty.

      Tegoroczną uroczystość, rozpoczętą Mszą Świętą w parafialnym kościele, sprawowaną przez księdza administratora Wiesława Cieszko, uświetniła swą obecnością Pani Wicewojewoda - Henryka Strojnowska.
Wśród przybyłych gości obecny był przedstawiciel Kuratorium w Lublinie - Dyrektor Wydziału Kształcenia LKO Edukacji Przedszkolnej, Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego - pani Jolanta Kasprzak. Na uroczystość przybył również pan płk Jerzy Górnicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; przedstawiciel Garnizonu Chełm - ppłk Piotr Wojewoda, prezes Związku Jaworzniaków - st. sierż. Edmund Krawczyk. W uroczystości wzięli ponadto udział - przewodniczący Rady Powiatu - pan Sławomir Zygo i radny powiatu - pan Ryszard Golec. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych - Pan Wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam Kuna, przewodniczący Rady Gminy Niedrzwica Duża pan Jerzy Madejczyk, Skarbnik Gminy - pani Bożena Niezgoda, kierownik Referatu Administracji i Oświaty Urzędu Gminy Niedrzwica Duża - pani Marta Słotwińska, specjalista ds. Promocji i Rozwoju Gminy pan Marcin Pastuszak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Elżbieta Kędziora, przedstawiciel GOKS i R - pani Joanna Nowakowska.

      W uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy Związku Kombatantów z terenu gminy Niedrzwica na czele z panem Stanisławem Niezgodą oraz panem Wiesławem Szmidtem oraz poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Rodziców uczniów obydwu szkół reprezentowała przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej - pani Danuta Kokowicz oraz Gimnazjum - pani Ewelina Boguta. Obecna była również pani Elżbieta Karczyńska- Mierzyńska - regionalista, pan Andrzej Tuziemski - społecznik i sympatyk obydwu szkół oraz nauczycielka historii w gimnazjum i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej pani Magdalena Kosidło.
      Na uroczystościach patronalnych nie zabrakło również licznie zgromadzonej społeczności uczniowskiej obydwu szkół. Obchody Święta Szkół rozpoczęte zostały przemówieniami wstępnymi wygłoszonymi przez panią Dyrektor Gimnazjum - Justynę Polaczek oraz panią Dyrektor Szkoły Podstawowej - Jolantę Majewską. W przemówieniach zaprezentowanych przez Dyrekcje szkół podkreślone zostało mocne przywiązanie jakie okazują społeczności uczniowskie wobec swych patronów poprzez nieustanne kultywowanie pamięci o ich czynach w różnorodny sposób, atrakcyjny dla współczesnej młodzieży.

      Tegoroczne święto patronalne było okazją do przyznania pani Magdalenie Kosidło oraz panu Andrzejowi Tuziemskiemu Srebrnego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznanego przez przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Władysława Bartoszewskiego.
Aktu dekoracji dokonano po licznych przemówieniach zaproszonych gości, w których nawiązywano do dokonań patronów obydwu szkół, do poszanowania tradycji patriotycznych pielęgnowanych przez obydwie szkoły. Wstępem do uroczystego przyznania odznaczeń był pokaz prezentacji multimedialnej przygotowanej przez grupę uczniów gimnazjum, uczestników projektu edukacyjnego "Przywrócić pamięć poległym", realizowanego pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w ubiegłym roku szkolnym. Głównym celem projektu, którego opiekun i koordynatorem była pani Magdalena Kosidło, było otoczenie pamięcią i opieką cmentarza wojennego z I wojny światowej w Niedrzwicy Dużej. Wiosną ubiegłego roku uczniowie gimnazjum publicznie zadeklarowali wzięcie w symboliczną adopcję wspomnianego cmentarza oraz podjęcie wszelkich starań o przywrócenie społeczności lokalnej pamięci pochowanych tam żołnierzy i dbanie o dobre imię cmentarza. Właśnie za te działania podjęte z uczniami oraz za przygotowanie i opublikowanie pracy poświęconej wszystkim cmentarzom wojennym I wojny światowej na terenie gminy Niedrzwica Duża, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa postanowiła przyznać Magdalenie Kosidło Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Medalem został odznaczony również pan Andrzej Tuziemski - przyjaciel obydwu szkół, który przez szereg lat społecznie i bezinteresownie dba o teren cmentarza, nie dopuszczając do zapomnienia tego miejsca.
Aktu dekoracji medalami dokonała pani Wicewojewoda - Henryka Strojnowska oraz płk Jerzy Górnicki.
      Podczas części oficjalnej uroczystości przedstawiono również wyniki konkursu o patronie szkoły "Wokół Piłsudskiego" organizowanego corocznie przez nauczycielki gimnazjum - panie Celinę Małek oraz Magdalenę Kosidło. Tegoroczny dwuetapowy konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim wygrała reprezentacja klasy IIId w składzie: Maciej Iwaniak, Justyna Słowińska i Monika Welc. Miejsce drugie zdobyła delegacja klasy III c z uczniami: Bartłomiejem Bogutą, Marleną Chmielik oraz Aleksandrą Wapińską. Trzecie zaś miejsce wywalczyła delegacja klasy II b w składzie: Aleksandra Jaśkowska, Małgorzata Kosik i Małgorzata Kozak.

      Święto patronalne szkół uświetnione zostało częścią artystyczną przygotowaną przez panie: Anetę Hacia i Barbarę Pałka(szkoła podstawowa) oraz Celinę Małek, Katarzynę Sochan i Danutę Kołtyś(gimnazjum). Uczniowie wzruszającymi wierszami i pieśniami patriotycznymi w wykonaniu poszczególnych chórów szkolnych, uczcili pamięć i dokonania patronów swoich szkół - Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna