MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
DZIEŃ BEZPIECZNIEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

      Cyberprzemoc jest we współczesnej rzeczywistości tak ważnym problemem, że - mając na uwadze dobro dziecka, wychowanka - nie sposób pominąć go w nowoczesnej edukacji szkolne. Dlatego Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej z zaangażowaniem podjęło szereg dziełań mających na celu wyeliminowanie tych negatywnych zjawisk.
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 08.02.2011 miał miejsce apel w programi którego ujęto spotkanie z policjantami z Komendy Miejskiej w Lublinie - panią Elżbietą Konowałek oraz młodszym aspirantem panem Piotrem Arciszewskim na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji prawnych nieprzestrzeganie tychże. Prelekcja skoncentrowała wszystkich uczniów, nawet tych nadzwyczaj niepokornych - mundur działa mobilizująco. W trakcie spotkanie uczestnicy mogli obejrzeć film edukacyjny o skutkach cyberprzemocy. Ponadtwo w czasie apelu wręczono cenne nagrody za zwycięstwo w dwóch szkolnych konkursach: na plakat o tej tematyce (nagrodzeni: P. Gorajek z kl. IIIa oraz K. Rusek z kl. IIc) oraz na prezentację multimedialną (nagrodzeni: U. Masierak i I. Jędruch z kl. IIIb oraz I. Krysa i A. Pawłowska z kl. IIIa). Konkursy zostały zorganizowane przez panią pedagog D. Rusek oraz informatyka pana Jana Flisa. Zwieńczeniem spotkania stałą się inscenizacja "To był tylko żart" w wykonaniu uczniów z koła teatralnego (pod kierunkiem pani Katarzyny Sochan), której celem było ukazanie konsekwencji niewłaściwego korzystania z telefonu i internetu.       Ponadto dodajmy, że wiele cennych informacji zostało zamieszczonych na gazetce ściennej szoły. Nagrodzone prezentacje będzie można obejrzeć na godzinach wychowawczych - niewatpliwie staną się pretekstem do dyskusji na ten temat na forum klasy. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania wyposażą młodzież w niezbędną wiedzę, a przede wszystkim uwrażliwią ich na krzywdę drugiego człowieka - także czynioną w białych rękawiczkach nowoczesnych urządzeń.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna