MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ROK CHOPINOWSKI

Rok Chopinowski 2010

      Jedną z najwiekszych postaci w historii polskiej kultury był Fryderyk Chopin. Aktualnei w całej Polsce obchodzimy Rok Chopinowski. W nszej szkole w dniu 29 listopada uczciliśmy pamięć o Fryderyku Chopinie. Obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny wykonany przez rycytatorów i chór szkolny pod kierunkiem pani Aleksandry Flis i Danuty Kołtyś.


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna