MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
DEBATA

Debata

    Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych dla naszego narodu. Ważne jest, by tradycję jego obchodów zaszczepić jak najmłodszym pokoleniom.
    Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej włączyło się także w obchody rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem nie była to tradycyjna akademia, ale debata o nieco prowokacyjnej tezie "Polska odzyskała niepodległość przez przypadek".
    W dniu 10 listopada reprezentanci klas trzecich zasiedli naprzeciwko siebie mocno podekscytowani. Oto zarówno jedni, jak i drudzy posiedli argumenty, których trafność obaliłaby tezę, bądź ją podtrzymała. Debata rozpoczeła się. Okazało się, że nie jest łatwo w określonym czasie przedstawić swoje widzienie problemu i jednocześnie odeprzeć merytorycznie wypowiedzi adwersarza.
    Oprócz publiczności debacie przysłuchiwali się sędziowie w osobach: p. Justyna Polaczek, p. Ryszard Golec i p. Bartosz Krupa. Ich zadaniem było określenie, która grupa zwyciężyła. Sędziowie ogłosili remis.

    Po skończonej debacie publiczności udzielił się nastrój.

Postawiono ważne dla nas pytanie: "Czym jest wolność?".

To jedna z najważniejszych wartości w życiu każego człowieka i narodu.

Celina Małek


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna