MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ POLEGŁYM

Przywrócić pamięć poległym

Kto znalazł śmierć w świętym boju
Także odpoczywając na obcej ziemi,
Jest jak w Ojczyźnie.


    Grupa uczniów z klasy IIc - Karolina Bartoszcze, Magdalena Postrożna, Agata Zając oraz z IId - Maciej Iwaniak i Justyna Słowińska, realizowała w roku szkolnym 2009/2010 projekt "Ślady Przeszłości-uczniowie adoptują zabytki", koordynowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie postanowili zaopiekować się nieco zapomnianym cmentarzem z I wojny światowej, położonym w Niedrzwicy Dużej przy torach kolejowych.
    Cmentarz powstał latem 1915 roku w wyniku zmagań wojennych armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Wówczas przez Niedrzwicę przebiegała linia frontu znaczona dziesiątkami naprętce usypanych migił żołnierskich. Jeszcze w trakcie I wojny światowej mogiły zostały skomasowane w zbiorowe miejsca pochówku oraz ponownie w 1930 roku. Na terenie gminy Niedrzwica Duża powstało wtedy 6 zbiorowych cmentarzy wojennych, w których pochowano wspólnie około 2,5 tys. żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej, a wśród nich wielu Polaków. Na adoptowanym przez uczniów cmentarzu spoczywają łącznie szczątki około 537 żołnierzy w/w armii.
    Cmentarz, który od wielu lat otaczany jest bezinteresowną opieką ze strony mieszkańców Niedrzwicy, wymaga ze względu na dużą liczbę pochowanych tam żołnierzy, gruntownej odnowy, w celu nabrania bardziej reprezentacyjnego charakteru.
    Obok prac porządkowych na cmentarzu, młodzież postanowiła przeprowadzić akcję informacyjno-promocyjną adoptowanego obiektu. W tym celu uczniowie zapoznali się z losami cmentarza, wykonali dokumentację fotograficzną miejsca, przeprowadzili wśród kolegów i koleżanek akcję edukacyjną, dotyczącą przebiegu I wojny światowej na Lubelszczyźnie. Sprawę zapomnianego miejsca i koniecznoście jego odnowy zainteresowano lokalne władze samorządowe oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Za pośrednictwem opiekuna projektu - pani Magdaleny Kosidło, nawiązano kontakt z organizacją Czarnego Autriackiego Krzyża, celem odnalezienia rodzin żyjących jeszcze potomków poległych na niedrzwickiej ziemi żołnierzy. Uczniowie wykonali również folder informacyjny o losach i obecnym stanie adoptowanego przez nich obiektu.
    Punktem kulminacyjnym projektu była uroczystość wręczenia uczniom Aktu Adopcji Cmentarza (11 maja 2010 roku), podczas której uczniowie przywrócili pamięć odczytując nazwiska i imiona żołnierzy, których ciała zdołano zindentyfikować w trakcje pochówku.
    Uczniowie powtarzając tekst przysięgi stali się formalnymi opiekunami miejsca i zobowiązali się do dalszej opieki nad nim.


A oto tekst Aktu Adopcji:

My uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej uroczyście adoptujemy Cmentarz Wojenny z I wojny światowej położony w Niedrzwicy Dużej przy torach kolejowych.
Świadomie i dobrowolnie przyrzekamy dbać o dobre imię cmentarza i sprawować nad nim opiekę poprzez:
  • Porządkowanie obiektu
  • Coroczne upamiętnianie ofiar Wielkiej Wojny pochowanych na niedrzwickim cmentarzu w dniu 22 lipca
  • Prowadzenie wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych wśród uczniów gimnazjum i lokalnej społeczności dotyczących wybranego przez nas obiektu
  • Współpracę z instytucjami i organizacjami gminy Niedrzwica Duża, których działalność wiąże się z ochroną adoptowanego przez nas cmentarza
  • Dbanie o dobre imię i stan cmentarza
Po uroczystym zaprzysieżeniu Aktu, uczniowie złożyli podpisy pod treścią roty.
Magdalena KosidłoWszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna