MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
LUBELSZCZYZNA

Lubelszczyna pełna tejemnic

    W marcu i kwietniu bieżącego roku uczniowie: Paulina Gorajek (kl. Ia), Wojciech Krasula (kl. Ia) oraz Aleksandra Pawłowska (kl. IIa), opracowywali w ramach regionalnego koła zainteresowań prowadzonego przez panią Magdalenę Kosidło, historię Osady Młyńskiej w Niedrzwicy Dużej. Opracowanie to powstawło w ramach konkursu "Lubelszczyna Pełna Tajemnic", organizowanego przez Zespół Szkół w Kocku. Nad konkursem patronat honorowy objęli m.in. Wojewoda Lubelski i Kurator Oświaty w Lublinie.
    Kulkutygodniowa praca zaowocowała szczegółowym poznaniem historii nieistniejącego już młyna wodnego, położonego nad rozległym stawem w dawnym majątku Dłuskich na Górkach w Niedrzwicy Dużej
    Po młynie, funkcjonującym od końca XVIII do połowy XX wieku pozostały jedynie wystające z rzeki szpic pale (przy ulicy Krzywej), pożółkłe fotografie, ukazujące dawną świetność młyna oraz klucz, którym młynarz otwierał przed laty drzwi wejściowe swego zakładu pracy. Nie ma już także malowniczego stawu młyńskiego, ujarzmionego melioracją koryta Nędznicy.
    Uczniowie rzetelnie udokumentowali historię młyna, wykorzystując autentyczne przedwojenne księgi biorcze młyna, przechowywane przez rodzinę Pawłowskich.
    W celu zgromadzenia szczegółowych informacji o obiekcie, uczniowie wzieli również udział w wywiadzie udzielonym 7 marca przez panów - Wiesława Szmidta i Witolda Pawłowskiego, potomków dawnych spadkobierców młyna. Całość pracy została uzupełniona dokumentacja fotograficzną
    Praca ta stanowi jedynie mały, ale bardzo ciekawy fragment wielowiekowej historii naszej miejscowości.
Magdalena Kosidło


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna