MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

Światowy Dzień AIDS

    W dniu 2 grudnia 2009 r. odbył się w nasze szkole apel okolicznościowy dotyczący problematyki HIV/AIDS. Był on elementem kończącym program edukacyjny wdrażany w klasie III gimnazjum pt. "AIDS nie wybiera - Ty możesz!". Podczas trwania programu młodzież została zapoznana z informacjami o profilaktyce HIV/AIDS, przebiegiem choroby, sposobami jej przenoszenia oraz możliwościami leczenia. Na koniec uczniowie wykonali prezentacje multimedialne, które zostały ocenione i nagrodzone.

I miejsce zdobyła Anita Żydek - kl. IIIa, -zobacz jej prezentację...


    Nauczyciele wdrażający program i przygotowujący apel, to: p. Dorota Rusek, p. Anna Malarczyk, p. Jadwiga Janczarek oraz pielęgniarka p. Ewa Reszka.

Opracowała - Dorota Rusek


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna