MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
LEKCJA KOLEŻEŃSKA

Prawo wolnego ludu-lekcja otwarta z religii w kl. IId

    12 października 2009 r. odbyła się w naszym gimnazjum lekcja koleżeńska dla nauczycieli religii dekanatu bełżyckiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: ks. dr Ryszard Lis-dyrektor Wydziału do Spraw Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Lublinie, pani dyr. Justyna Polaczek, pani dyr. Jolanta Majewska. Katechezę przeprowadziała katechetka Anna Malarczyk. Tematem spotkania był Dekalog, jako prowo dla wolnego ludu. Przekazywanie wartości chrześcijańskich zostało połączone z ukazaniem wzorca osobowego, jakim był i jest Jan Paweł II.
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli inscenizację "Co to znaczy być wolnym?" w wykonaniu uczniów oraz prezentację multimedialną "Drogowskazy życiowe - X przykazań Bożych" przygotowaną przez jednego z uczniów naszego gimnazjum. Spotkanie z prawem wolności zakończyła impresja filmowa "Jan Paweł II - Papież Wolności" i wspólna modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
    Dla katechetów lekcja otwarta jest okazją do wymiany doświadczeń i umożliwia poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form pracy z ucznimi.

Opracowała - pani Anna Malarczyk
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna