MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

       Dnia 15 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej.
       Pierwszym punktem programu było zaprzysiężenie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele, wybrani wcześniej w drodze głosowania, złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Następnie panie wicedyrektor Justyna Polaczek i Renata Szymańska wręczyły Nagrody Dyrektora wybranym nauczycielom.
       Kolejnym punktem była część artystyczna w wykonaniu świeżo upieczonej Rady Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów będących poza tą organizacją. Zaprezentowano mniej lub bardziej poważne cytaty dotyczące nauczycieli. Chłopcy z klasy VIIIa przedstawili krótki filmik, w którym szukają odpowiedzi na pytanie: "Czego życzą nauczycielom mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża?". Warto dodać, że część artystyczną przygotowały panie Celina Małek oraz Anna Malarczyk. Cała uroczystość zakończyła się wręczeniem nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi skromnego smacznego podarunku.
       Jeszcze raz wszystkim pracownikom szkoły życzymy wszystkiego co najlepsze z okazji ich święta!
       

Samorząd Uczniowski

ZDJĘCIA
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna