MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ARCHIPELAG

Archipelag Skarbów

       Już znaleźliśmy nasz Archipelag Skarbów... 20 i 21 listopada w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej gościła grupa terapeutów z Warszawy, którzy prowadzili warsztaty profilaktyczne z uczniami oddziałów gimnazjalnych. W trakcie pracy z młodzieżą wspólnie poszukiwali "skarbów", które każdy człowiek może w życiu osiągnąć, jeśli będzie umiejętnie ich poszukiwał oraz pracował nad ich utrzymaniem. Program ten uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa.
       Archipelag Skarbów - pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał - zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. W Archipelagu Skarbów - wykorzystany jest cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Są to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Są też dynamiczne ćwiczenia, do których masowo zgłaszają się ochotnicy - nagradzani z udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież jest angażowana do tego by odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami "Szantę z Archipelagu Skarbów". Humor przeplata się z poważnymi treściami w sposób, który daje młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania. W ramach programu w każdej szkole odbywa się informacyjno-szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów - w dalszej pracy wychowawczej.
Program do realizacji w szkole pozyskała i koordynowała Dorota Rusek, obsługa techniczna Jarosław Zaborski, zdjęcia Monika Wiechnik.
       


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna