MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
EUROPEJSKI DZIEŃ

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA

       W dniu 16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tego powodu nasza szkoła została zarejestrowana na stronie WOŚP, przyłączając się tym samym do wspólnego promowania w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. Lekcję pierwszej pomocy przeprowadzili dwaj absolwenci Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej: Maciej Pietraś - z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Dużej we wsparciu Szymona Chamery - z ramienia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (IV drużyna Wędrowników Azymut). Lekcja była mistrzowskim połączeniem pogadanki słownej z filmikiem i prezentacją oraz częścią praktyczną, obejmującą zarówno pracę z fantomem, jak i ochotnikami spośród uczniów. Uczniowie klas II, III oddziałów gimnazjalnych oraz IV i VII klasy szkoły podstawowej uczyli się, jak postępować z osobą nieprzytomną, skutecznie prowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową, układać w pozycji tzw. bezpiecznej oraz rozpoznawać oznaki zawałów serca, czy udarów. Lekcja została dodatkowo wzbogacona o elementy zatrucia czadem , ich źródła, objawy oraz zasady pomocy ofiarom zatrucia. Uczniowie mogli w trakcie lekcji pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wymienionej tematyki, jak również wiele elementów tej wiedzy po prostu nabyć. Podkreślić należy, że podczas jednej z prowadzonych lekcji została również zorganizowana próba ewakuacyjna, dzięki której uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób z zachowaniem spokoju i rozwagi opuścić płonący budynek odpowiednim wyjściem ewakuacyjnym. Ewakuację nadzorowali strażacy Jednostki Pożarniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach. Wszyscy uczniowie byli usatysfakcjonowani atrakcyjnymi zajęciami. Ten dzień z pewnością zapisze się historii naszej szkoły jako wyjątkowy, a nabyte dziś umiejętności będą niezwykle przydatne i cenne w naszym przyszłym życiu. Dziękujemy!!!!
       
Katarzyna Bartnik


ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ POKAZOWYCH


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna