MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KONIEC ROKU

Każda rzecz ma swój czas
Zakończenie roku szkolnego 2016 -2017

       23 czerwca w całej Polsce rozbrzmiał ostatni dzwonek przed wakacjami. Dla gimnazjów był to jednak symboliczny, ostatni dzwonek - po 18 latach istnienia trzeba zmierzyć się z reformą wygaszającą czyli de facto likwidującą takie placówki, jak nasza szkoła. Dlatego to zakończenie roku było wyjątkowo trudne zarówno dla nauczycieli, absolwentów, jak i dla pozostających jeszcze dwóch roczników gimnazjalistów.
       Uroczystość zakończenia roku 2016-2017 uświetnili przybyli goście: pan Adam Kuna - Wójt Gminy Niedrzwica Duża, pan Rafał Dziekanowski - Przewodniczący Rady Gminy, pani Izabela Mazurek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ksiądz kanonik Marian Kaczmara, przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej panowie: Lech Marczak i Marian Rydzewski. Część oficjalna rozpoczęta została wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Pani dyrektor Justyna Polaczek, po powitaniu zebranych, podsumowała kończący się rok pracy placówki, akcentując te sukcesy, którymi możemy się poszczycić. Z pewnością społeczność szkolna może być dumna z osiągnięć edukacyjnych: egzamin gimnazjalny napisany na wysokim poziomie, wielu uczniów osiągających bardzo wysokie wyniki nauczania, czego dowodem wręczone przez wychowawców świadectwa z biało-czerwonymi paskami, mnóstwo wysokich not w różnorakich konkursach. Mocną stroną szkoły są ponadto działania edukacyjno - wychowawcze, dlatego wręczono również nagrody za działalność chóru szkolnego, koła teatralnego, najlepszego czytelnika, społecznika roku, dla najlepszych sportowców, koła dziennikarskiego.
       Wreszcie nadszedł trudny moment podsumowań całej, wieloletniej pracy gimnazjum. Oczywistym jest, że w takich chwilach niejednej osobie łzy wzruszenia odbierały głos. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa gości podkreślające dobrze spełnioną misję szkoły, wieloletnią współpracę z instytucjami, a przede wszystkim z ludźmi, wszelkie działania, których celem było dobro powierzonego szkole młodego człowieka.
       Niełatwy stał się także moment pożegnania pracowników szkoły. Jak bowiem zmieścić w słowach podziękowania dla odchodzących czterech nauczycielek: pani Danuty Kołtyś, która pracowała u nas siedemnaście lat ? nauczycielki muzyki i zajęć artystycznych, charyzmatycznie prowadzącej chór szkolny, pani Katarzyny Wiśniewskiej zgrabnie łączącej nauczanie fizyki i języka angielskiego z pasją do gier planszowych, pani Małgorzaty Joanny Kuny - nauczycielki wychowania fizycznego umiejętnie motywującej uczniów do udziału w wielu zawodach sportowych, pani Joanny Wapińskiej nauczycielki królowej nauk zwanej matematyką? Jak opanować wzruszenie, gdy pani dyrektor, kończąc swoją kadencję dyrektora gimnazjum po dwunastu latach naprawdę ciężkiej, pełnej wyzwań pracy, mówi o wydarzeniach, przedsięwzięciach, które zapadły w sercach uczniów i kadry pracującej tu tyle lat?
       Kontynuacją tego podniosłego, refleksyjnego nastroju stała się część artystyczna zsynchronizowana z dekoracją sali - potężnymi zegarami. Magicznie "cofnięty czas" pozwolił spojrzeć wstecz na to, co dla naszego gimnazjum okazało się wydarzeniami o ponadczasowych wartościach: rekonstrukcje historyczne, wieczornice patriotyczne, kiermasze bożonarodzeniowe, bale gimnazjalne, Aleje Gwiazd, Dzień Europejski, święta szkoły... Zdjęcia tamtych chwil, tamtych twarzy, przypomniały wszystkim, że są rzeczy, których się nie zapomina. Z pewnością byłoby takich wydarzeń znacznie więcej, ale jak opowiedzieć o wszystkich w tak krótkim czasie? Filmik zrealizowany przez absolwentów również utrzymany został w konwencji czasu na wstecznym biegu: tak było, teraz warto na moment spojrzeć na przeszłość. Wreszcie kończąca piosenka o uniwersalnym przesłaniu zaczerpniętym z Księgi Koheleta: każda rzecz ma swój czas...


jest czas rozpoczynania i czas kończenia...
To był dobry czas...
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna