MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
WOJEWODA

Wizyta w Urzędzie Wojewódzkim
w ramach Ogólnopolskiego Projektu
"Młodzież i Filantropia.
Aktywna Młodzież - zaangażowani obywatele"

       Dnia 20 czerwca 2017 roku grupa gimnazjalistów wybrała się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Młodzież została zaproszona w nagrodę za udział w Ogólnopolskim Projekcie "Młodzież i Filantropia. Aktywna Młodzież - zaangażowani obywatele". Na wstępie dowiedzieliśmy się o działalności Urzędu Wojewódzkiego oraz kompetencjach samego wojewody. Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z wojewodą - Przemysławem Czarnkiem, któremu opowiedzieliśmy o realizowanym przez nas projekcie. Pan wojewoda był pod ogromnym wrażeniem naszych działań. Po spotkaniu braliśmy udział w grze sytuacyjnej, w której musieliśmy podjąć decyzje dotyczące budowy drogi przebiegającej przez pewną fikcyjną gminę. Każdy z nas na chwilę stał się wojewodą, wójtem, radnym, ekologiem, przedstawicielem mediów i pracownikiem NIK-u, który czuwał nad prawidłowością podejmowanych decyzji. Oczywiście nie mogło zabraknąć mieszkańców gminy. Pertraktacje były zaciekłe i niestety nie udało się dojść spornym stronom do porozumienia. W związku z tym ostateczna decyzja należała do wojewody. Po wizycie w urzędzie poszliśmy na spacer Starym Miastem , a następnie ochłodziliśmy się przepysznymi lodami.
       
Monika Maciejka Monika Wiechnik

ZDJĘCIA Z WIZYTY
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna