MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
FINAŁ PROJEKTU

Wielki Finał Ogólnopolskiego Projektu "Młodzież i Filantropia"

       19 maja 2017 roku odbył się Wielki Finał Ogólnopolskiego Projektu "Młodzież i Filantropia". W trakcie uroczystości cztery grupy projektowe zaprezentowały wybrane przez siebie instytucje pozarządowe, a mianowicie: Stowarzyszenie HEKSA, Fundacja Dziupla, Stowarzyszenie Twórców Kultury "Czerwone Susły", 3 Niedrzwicka Drużyna Harcerek Zorza. Wcześniej uczniowie nawiązali współpracę z instytucjami, zapoznali się z ich strukturami, działali na ich rzecz jako wolontariusze. Jury w składzie: pani dyrektor Justyna Polaczek, Marzena Kolczyńska - przedstawiciel Fundacji dla Polski, pani Urszula Michalewska, pani Izabela Mazurek oraz pani Ewa Niezgoda wybrało najlepszą prezentację. Laur powędrował do grupy uczennic: Oli Sochan, Patrycji Szymańskiej, Dagmary Czajkowskiej oraz Pauliny Frączek. Dziewczyny zaprezentowały współpracę ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury "Czerwone Susły". Nagrodę główną ? tysiąc sześćdziesiąt pięć zł uczennice przekazały zgodnie z regulaminem projektu na rzecz swojej organizacji. Wszyscy uczniowie, czyli Nikola Baran, Patrycja Baum, Monika Brzózka, Dagmara Czajkowska, Paulina Frączek, Michał Dziwulski, Małgorzata Koneczna, Karolina Małek, Błażej Nowakowski, Natalia Paluch, Olga Sobastyańczyk, Aleksandra Sochan, Patrycja Szymańska, Julia Wiertel, Gabriela Ziółkowska, dostali pamiątkowe dyplomy.

Koordynatorzy projektu


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna