MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
INSCENIZACJA

Inscenizacja historyczna - "Sąsiedzi - czas próby.
Radawczyk i Strzeszkowice 1939-1940"

       W dniu 7 maja 2017 r. na łąkach w Radawczyku odbyła się już piąta rekonstrukcja historyczna, którą nasze gimnazjum współorganizowało z GOKSIR. Tym razem próbowaliśmy odtworzyć epizody z życia wsi Radawczyk i Strzeszkowice, które także dotknął koszmar wojny. Warto zaznaczyć, że w tych miejscowościach koegzystowały ze sobą dwie społeczności - Polacy i niemieccy koloniści. Mimo różnic kulturowych wzajemne relacje układały się bardzo dobrze, co najważniejsze, wojenna zawierucha te sąsiedzkie więzi umocniła.
       W tej jubileuszowej inscenizacji wzięło udział około 50 - ciu gimnazjalistów, kilku absolwentów naszej szkoły, panie Justyna Polaczek i Celina Małek. A wszystko rzetelnie sfotografowała pani Monika Wiechnik.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna