MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KONKURS

XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO

       Michał Pałyska - uczeń Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej zajął III miejsce w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim w kategorii fotograficznej organizowanym przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Herbertowskich Szkół. Zamierzeniem festiwalu jest popularyzowanie postaci i twórczości wybitnego polskiego poety - Zbigniewa Herberta. Michał pracował pod kierunkiem Pani Magdaleny Konopczyńskiej.Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna