MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
WIECZÓR POETYCKI

"Poeci nie zjawiają się przypadkiem
Z niebieskich do nas przybywają stron
Na zawsze niezgłębioną jest zagadką
Dlaczego z nami los swój dzielić chcą
W źrenicach tych posłańców prosto z nieba
Istnieją smutek i marzenia blask
W chaosie ziemskich spraw ich serca wiecznie płoną dając znak
Tym którzy zabłądzili we mgle (...)"


"Okruchy codzienności"
Antologia niedrzwickich poetów

      16 grudnia, w piątkowy wieczór, w ramach działań promujących czytelnictwo, młodzież reprezentująca nasze gimnazjum miała okazję uczestniczyć w spotkaniu poświęconym poetyckiej twórczości lokalnych artystów. "Okruchy codzienności" to tomik poezji mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża wydany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych.
      Podczas spotkania gimnazjaliści recytowali wiersze w obecności ich autorów oraz przed licznie zgromadzoną publicznością. Utwory, nastrojowa muzyka, odpowiednia dekoracja oraz prowadzący: pani dyrektor Justyna Polaczek i pani Izabela Mazurek - dyrektor GOKSiR sprawiły, iż wytworzył się prawdziwie poetycki klimat wieczoru. Podsumowaniem były liczne podziękowania, gratulacje i oczywiście autografy.
      Promocja tomiku poezji była niewątpliwie ważnym wydarzeniem zarówno dla autorów, odbiorców, jak i dla tych, którzy przyczynili się do jego wydania. Inicjatywa powstała w ramach projektu "Czas niedrzwickich poetów" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, w partnerstwie z Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej oraz GOKSiR, współfinansowanego ze środków Gminy Niedrzwica Duża.
Małgorzata KunaWszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna