MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KONKURS

Konkurs wiedzy o prawie dla gimnazjalistów

      W dniu 12 grudnia 2016 r. siedmiu uczniów naszej szkoły przystąpiło do Konkursu Wiedzy o Prawie dla Gimnazjalistów 2016/2017. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w Lublinie. Współorganizatorem konkursu jest Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.Patronat nad nim objęli Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublina. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej uczniów, zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie oraz przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotu wiedza o społeczeństwie.Trzech uczniów z najwyższa punktacją tj. Bielecki Dominik, Wertel Bartłomiej oraz Wołoszyn Daniel zakwalifikowało się do II etapu.
      Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez Panią Celinę Małek.


Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie!!!Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna