MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
MRG

Młodzieżowa Rada Gminy w Sejmie

      15 listopada wraz z Młodzieżową Radą Gminy Niedrzwica Duża zwiedzaliśmy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przysłuchiwaliśmy się obradom. O swojej pracy parlamentarnej opowiadał nam Poseł na Sejm Pan Sylwester Tułajew.
Dowiedzieliśmy, jak wygląda budynek Sejmu i Senatu, w jaki sposób pracują posłowie i jak przebiega proces legislacyjny w Polsce. Uczestniczyliśmy w obradach Sejmu i zostaliśmy oficjalnie powitani przez Wicemarszałka Sejmu Panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Mieliśmy również okazję spotkać się z Posłem Tadeuszem Cymańskim, a na koniec odbyło się krótkie spotkanie z Kacprem Szymczakiem, Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin X kadencji który obecnie pracuje jako asystent społeczny Posła Sylwestra Tułajewa. Podzielił się on z nami swoim doświadczeniem pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta i udzielił kilku cennych wskazówek.
Jest nam bardzo miło, że mogliśmy brać udział w tak interesującej wycieczce i mamy nadzieję, że zdobyte przez nas doświadczenie zostanie wykorzystane w przyszłości.
      
Radni Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża II kadencji
Damian Szaliłow
Dominik Bielecki
Gabriela Woś
Kornelia Szadura
Maciej Sidor
Patrycja Gadziak
Paulina Polaczek


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna