MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KONCERT

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
       Jan Paweł II

W RYTMIE NADZIEI

      W niedzielę 20 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Społeczność niedrzwicka spotkała się po raz kolejny, aby dobrym słowem i wsparciem materialnym dać nadzieję dwójce naszych małych mieszkańców: Martynce i Mateuszkowi. Organizatorami koncertu byli: GOKSiR oraz Stowarzyszenie Animacji Kultury HEKSA. W przeprowadzenie koncertu włączył się Klub Wolontariusza Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej wraz z opiekunami: Panią Dorotą Rusek, Jadwigą Janczarek i Anną Stachyrą. Grupa 16 wolontariuszy prowadziła zbiórkę datków do puszek, w ramach której zebraliśmy NIEBAGATELNĄ KWOTĘ- 4.519 zł. Uczniowie gimnazjum przekazali również na ten charytatywny cel wykonane przez siebie ikony, które stworzyli w trakcie warsztatów plastycznych organizowanych przez Panią Agnieszkę Sidor. Koncert uświetniła śpiewem nasza pani Katarzyna Bartnik, która porwała wszystkich swoim występem. Również na scenie mogliśmy zobaczyć Panią Katarzynę Wiśniewską wspólnie z zespołem Prosto z pola. Wylicytowaliśmy także dwie piłki do siatkówki, które niewątpliwie zawsze podczas lekcji wychowania fizycznego będą nam przypominały o tym jak warto pomagać innym.
Wszystkim zaangażowanym w koncert gimnazjalistom oraz ich rodzinom bardzo dziękujemy i liczymy na to, że postawa pomocy potrzebującym pozostanie z nimi na zawsze.
      
Dyrektor i opiekunowie Klubu Wolontariusza
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna