MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
WYBORY

Nasi przedstawiciele w Gminie

      W dniu 26 września 2016 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża ? przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców gminy.
      Wybory przeprowadzone zostały zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy. Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowiło okręg wyborczy nr 1,w którym wybrano 6 radnych.
      Nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz liczenia głosów czuwała Szkolna Komisja Wyborcza. Niezbędna była dogrywka, która odbyła się w piątek 30 września, w wyniku której wyłoniony został szósty radny. Koordynatorem całości prac była pani Dorota Rusek.
      A oto nasi przedstawiciele w Młodzieżowej Radzie Gminy:

1. Dominik Bielecki
2. Patrycja Gadziak
3. Szliłow Damian
4. Sidor Maciej
5. Polaczek Paulina
6. Woś Gabriela

      Liczymy, że będziecie godnie reprezentować naszą gimnazjalną społeczność i realizować nasze postulaty w samorządzie gminnym.
      
Dorota Rusek


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna