MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KONKURS

Głowołamaniec

      Dnia 16 czerwca o godz. 8;20 sala nr 2 rozbrzmiewała entuzjazmem. Odbywał się tam konkurs matematyczny dla klas pierwszych, który przygotowała Agata Wapińska z moją pomocą. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych , ćwiczenie logicznego myślenia i współpracy w grupie. Każda z klas pierwszych wybrała reprezentację, w skład której wchodziły cztery osoby ; 1A - Kinga Machaj, Weronika Staszczak, Patrycja Drelich, Kacper Plewik ; 1B - Bartłomniej Wertel, Łukasz Biskup, Gabriela Ziółkowska, Karolina Małek ; 1C - Michał Wójtowicz, Agata Gąszczyk, Julia Wapińska, Bartłomiej Wojtyła. Nad wszystkim czuwała nasza koordynatorka p. Agnieszka Sidor oraz nasi goście, którzy wchodzili w skład komisji oceniającej, mianowicie p. Dyrektor Justyna Polaczek oraz p. Joanna Wapińska ? nauczycielka matematyki w klasach pierwszych. Konkurs trwał 45 minut. Wydaje się długo, jednakże każdy świetnie się bawił matematyką, więc ta jedna godzina lekcyjna minęła dość szybko. Rywalizacja była zacięta i wyrównana, klasy śmiało rozwiązywały zestawy zadań i udzielały odpowiedzi. Najwięcej radości i ekscytacji dostarczył uczniom znany już wszystkim kahoot, którym zakończyliśmy zawody. Ostatecznie I miejsce zajęła klasa 1B ; II miejsce - klasa 1C, a III miejsce - klasa 1A. Stosownie do zajmowanego miejsca drużyny otrzymywały satysfakcjonujące nagrody. Walka o Nutellę przyniosła wszystkim wiele radości!!!
      
      
Weronika Janczak
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna