MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
Debata

Inscenizacja historyczna "Czasy wyklęte. Gmina Niedrzwica Duża 1946"

      8 maja 2016r., tym razem w Niedrzwicy Kościelnej, na placu przy starej plebanii, odbyła się już czwarta rekonstrukcja historyczna. Po raz kolejny nasze gimnazjum było współorganizatorem przedsięwzięcia, a wzięło w nim udział około 60-ciu uczniów, także Pani Dyrektor Justyna Polaczek i Pani Celina Małek.
      Wspólnie z innymi grupami rekonstrukcyjnymi przypomnieliśmy jeden z najtrudniejszych okresów w dziejach naszej ojczyzny. Poprzez kolejne sceny staraliśmy się pokazać czas powstawania tak zwanej Polski Ludowej, czas, w którym mieszały się systemy wartości, czas, w którym dobro, sprawiedliwość, prawość, honor nie były w cenie, czas, w którym życie ludzkie znaczyło naprawdę niewiele...
      
Celina Małek

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna