MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
Debata

Debata - Nowoczesny patriotyzm - czym jest?

      W dniu 4 maja, po powrocie do szkoły z przedłużonego weekendu w naszej szkole zamiast tradycyjnej akademii odbyła się debata na temat nowoczesnego patriotyzmu. Po dwóch stronach stanęły grupy uczniów, reprezentujące odmienne poglądy. Grupa uczennic z klasy III przedstawiła tradycyjny patriotyzm, wraz z z jego świętami, martyrologią i podniosłym tonem. Po drugiej stronie zaś miejsce zajęli przedstawiciele klas pierwszych, którzy mówili o nowoczesnym patriotyzmie, czyli o tym, że miłość do ojczyzny należy pielęgnować codziennymi, małymi uczynkami. Debata była moderowana przez p. Bartosza Krupę. Obydwie grupy przedstawiły swoje poglądy, spierając się w kulturalny sposób.
      Po podsumowaniu poglądów moderator zarządził głosowanie wśród publiczności. Młodzież wybrała opcję "tradycyjną", dlatego też grupa dziewcząt z klasy III została ogłoszona zwyciężczynią debaty.
      Podsumowując, debata jest bardzo ciekawą i fajną forma wymiany poglądów - dlatego tez mamy nadzieję, że zajmie trwałe miejsce w tradycji gimnazjum.
      
Bartosz Krupa


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna