MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ODDECH

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY BIORĄ GŁĘGOKI ODDECH

      W dniu 22 kwietnia uczniowie klasy I a wzięli udział w specjalnie przygotowanych zajęciach lekcyjnych z ramienia projektu CEO "Weź oddech". Podczas zajęć zostały wykorzystane materiały dydaktyczne do badania powietrza, które szkoła otrzymała w ramach realizowanego projektu od firmy JANGAR. Uczniowie przez czas zajęć pozostawali pod opieką nauczyciela chemii i biologii, którzy zajęcia koordynowali i kierowali pracą uczniów. Podczas zajęć uczniowie: badali masę powietrza, oznaczali zawartość ozonu w powietrzu, określali pH pyłów w powietrzu oraz badali rodzaje porostów i wpływ zanieczyszczeń ( wykorzystali skalę porostową ). Materiały potrzebne do doświadczeń w postaci próbek uczniowie zebrali poza budynkiem szkoły, ale na jej terenie, wybierając do tego różne stanowiska i miejsca i postępując zgodnie z instrukcjami do doświadczeń. Uczniowie pracowali w trzech grupach badawczych, w obrębie których wyłoniono kapitanów. Pozostałe czynności doświadczalne zostały zrealizowane w sali lekcyjnej na podstawie zebranych materiałów. Uczniowie wypełniali specjalnie przygotowane karty pracy z opisem obserwacji i wniosków, wykonywali ćwiczenia na bazie uzyskanej wiedzy, związanej z wcześniej przeprowadzoną burzą mózgów oraz analizą prezentacji multimedialnej. Lekcja projektowa stworzyła uczniom klasy pierwszej cenne możliwości samodzielnego wykonania doświadczeń, pracy w grupach, nauczyła zdrowej rywalizacji i pozwoliła poczuć się koordynatorami własnej pracy.
Katarzyna Bartnik
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna