MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
10 LECIE

10 - LECIE NADANIA SZKOLE IMIENIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

      W dniu 16 marca 2016 roku po raz kolejny obchodziliśmy uroczystości związane z nadaniem szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to już 10 rocznica tak ważnych dla nas wydarzeń. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w miejscowym Kościele Parafialnym, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Charakter Mszy Świętej był naprawdę wyjątkowy. Ksiądz Proboszcz Wiesław Pecyna skierował do wszystkich zgromadzonych przepiękne słowa związane z wolnością, miłością do Boga, nauką i sensem życia każdego, szczególnie młodego człowieka. Patetycznego tonu uroczystości mszalnej nadały pieśni wielkopostne wykonane przez chór szkolny pod przewodnictwem Pani Danuty Kołtyś. Obok chóru szkolnego nie zabrakło również harcerzy, którzy wygłosili modlitwę wiernych. We Mszy Świętej uczestniczyły także poczty sztandarowe ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy udali się do sali gimnastycznej w budynku szkoły, gdzie odbyły się kolejne części uroczystości. W części oficjalnej przemawiała Pani Dyrektor, z dumą wspominając uroczystość nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wszystkie kolejne uroczystości, podkreślając wielką rangę wydarzenia. Z grona zaproszonych gości zaszczycili nas swoim słowem: Pan Wójt gminy Niedrzwica Duża - Adam Kuna, Krzysztof Jaśkowski - reprezentant Rady Gminy, Stanisław Przech - przyjaciel szkoły oraz przedstawiciel Związku Piłsudczyków w Lublinie Pan Lech Marczak, który odznaczył sztandar szkoły srebrnym medalem za krzewienie wartości patriotycznych. Po części oficjalnej odbył się montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem p. Katarzyny Sochan i p. Celiny Małek. Stroje sceniczne dla uczniów zostały użyczone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej "Front". Ich przedstawiciele również znajdowali się wśród gości. Głównym przesłaniem części artystycznej była idea wolności, która nie jest nikomu dana raz na zawsze, ale trzeba o nią zabiegać.
Podsumowując, całe wydarzenie było niezwykle wzruszające. Świadczyły o tym liczne słowa uznania wyrażane przez zaproszonych gości i Panią Dyrektor.
      
      
      
Katarzyna Bartnik

      Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie jubileuszu, rodzicom za uczestnictwo w akademii oraz pyszne ciasto, nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości.
      
      
Justyna Polaczek - dyrektor


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna