MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska Grywalizacja



















EDUKACJA
KALENDARZ
MOST

Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe (MOST)

      W ramach realizacji programu Szkoła z Klasą 2.0, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej w naszym gimnazjum odbyło się Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej pracy w programie, którego głównym celem jest propagowanie mądrego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Poprzez udział w Szkole z klasą 2.0 uczniowie, a także nauczyciele, zwiększają swoje kompetencje w tej dziedzinie, przygotowują się do życia w zinformatyzowanym społeczeństwie. TIK aktywizuje uczniów, pomaga im się rozwijać, w przyjazny sposób zdobywać wiedzę, skłania do samodzielnych i twórczych poszukiwań, daje nowe możliwości uczenia i nauczania. 

      Na początku spotkania pani dyrektor Justyna Polaczek powiedziała kilka słów na temat idei programu Szkoła z Klasą 2.0 oraz zadania, które wybrała w ramach jego realizacji - "Nasz pomysł na e-zasoby". Następnie pan Bartosz Krupa opowiedział o Kodeksie 2.0 i debacie uczniowskiej, która odbyła się w zeszły piątek przy udziale klas trzecich.

      Kolejnym elementem MOST-u była prezentacja działań poszczególnych grup uczniowskich. I tak mogliśmy zaobserwować "Odwróconą lekcję" (opieka p. Bartosz Krupa), "Uczniowskie Forum Naukowe" (opieka p. Monika Wiechnik), dobrą praktykę "Uczymy innych" (opieka p. Katarzyna Bartnik) i wreszcie wszystkim doskonale znane zadanie, a mianowicie "Projekt edukacyjny" (opieka p. Monika Maciejka przy wsparciu p. Celiny Małek)

      Na zakończenie dwie uczennice - blogerki: Gabrysia Ziółkowska i Karolina Małek, zaprezentowały filmik promujący założonego bloga "Gimbaza". Nie zabrakło także informacji na temat nauczycielskiego bloga, prowadzonego przez p. Bartosza Krupę "Szkoła pełna niespodzianek".

      Dopełnieniem całego wydarzenia była prezentacja multimedialna nawiązująca do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, przygotowana przez p. Jana Flisa.

      Kolejne Otwarte Spotkanie TIK-owe odbędzie się w czerwcu. Tymczasem zapraszamy na platformę Szkoły z Klasą 2.0 celem obserwacji podejmowanych przez nas działań.

Małgorzata Kuna szkolny koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0













Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna