MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
PIKNIK

Piknik Naukowy

      W dniu 29 stycznia 2016r. w naszej szkole odbył się Piknik Naukowy zrealizowany przez grupę studentów z Fundacji Rozwoju Wolontariatu PROJEKTOR. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z chemii, fizyki, zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych.
      
Podczas uroczystego apelu zostało również podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Niedrzwica Duża a Fundacją Rozwoju Wolontariatu o dalszej współpracy.       Było naukowo, wybuchowo, kolorowo....


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna