MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ORDER

Spotkanie z Kawalerem Orderu Uśmiechu

      W dn. 27 listopada w Gimnazjum Nr1 w Niedrzwicy Dużej spotkał się z naszymi uczniami bardzo szczególny gość. Pani Urszula Michalewska - Kawaler Orderu Uśmiechu. Uświetniła swoją obecnością podsumowanie projektu "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę- wolontariat młodzieżowy" realizowanego przez uczennice: Agatę i Milenę. Pani Ula opowiadała gimnazjalistom o różnorodnych akcjach charytatywnych, w które mogą się angażować. Szczególne poruszenie wywołał zaprezentowany przez naszego gościa film dokumentujący pomoc dla dzieci Aryki- "Afryka - głód". Młodzież w milczeniu i zadumie słuchała słów P. Michalewskiej. Dziewczęta opowiadały o akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", którą przez dwa lata prowadziły.
      Pani dyrektor podsumowując to szczególne spotkanie gorąco zachęcała do otwierania swoich serc na potrzeby innych.

Opiekunami projektu były: P. Anna Malarczyk i P. Dorota Rusek
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna