MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
MŁODZI GŁOSUJĄ

Młodzi głosują- wybory parlamentarne 2015

      W poniedziałek 19 października w Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej odbyły się wybory w ramach projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi głosują czyli wybory parlamentarne 2015. Program Młodzi głosują jest narzędziem wyrabiania nawyku głosowania i może dzięki temu przyczynić się do kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, a co za tym idzie ułatwić jej świadomy wybór. Głos oddany do szkolnej urny przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju. Młodzi głosują to program edukacji wyborczej zachęcający młodzież do dyskusji na tematy publiczne działania w grupie, ćwiczenia umiejętności organizacyjnych. W naszym gimnazjum wybory przeprowadził zespół w składzie: Dominik Bielecki, Anna Rusek, Mikołaj Duda, Paulina Polaczek, Łukasz Biskup. W wyborach wzięło 175 uczniów na 191 uprawnionych do głosowania którzy głosowali na 11 komitetów wyborczych. Frekwencja wyniosła 91,62%. Szczegółowe wyniki z podaniem komitetów wyborczych zostaną opublikowane 26 października zgodnie z zaleceniem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Koordynator szkolny- Ryszard Golec

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna